Manifesto

(Jump down for English)

 

Na een mooie discussieavond over de arbeidsmarkt heeft The Feminist Club een manifest geschreven over de arbeidsmarkt. In dit manifest worden 6 belangrijke onderwerpen over de arbeidsmarkt besproken, die te zien zijn in onderstaande infographic:

Het volledige manifest is hier te downloaden: Feministisch Manifest ter Verbetering van de Arbeidsmarkt. Het manifest hebben wij gebruikt om een stemadvies op te stellen.

Hier is een samenvatting van het manifest in eisen:

Manifest samengevat in eisen

Wij eisen…

 • Recht op toegankelijke en betaalbare abortus en anticonceptie
 • Zwangerschaps- en borstvoedingsdiscriminatie uitbannen
 • Evenwichtig ouderschapsverlof voor beide partners
 • Betaalbare en goede kinderopvang voor alle gezinnen
 • De loonkloof zien verdwijnen
 • Dat ‘vrouwen’werk (zoals in de zorg en het onderwijs) ge(her)waardeerd wordt
 • Dat instituten, organisaties en bedrijven gestimuleerd worden om vrouwen, LHBT+’ers en mensen met een migratieachtergrond in topposities te brengen
 • Dat mensen zich zo mogen kleden als zij willen en het verbod op gezicht bedekkende kleding wordt teruggedraaid
 • Voortdurende aandacht voor seksuele intimidatie en seksueel geweld op de werkvloer
 • Actief beleid tegen Islamofobie en specifieke aandacht voor het groeiend aantal geweldplegingen tegen Moslims
 • Specifieke en uitgesproken standpunten tegen racisme
 • Dat vluchtelingen beschermd worden en welkom zijn, ook op de werkvloer
 • Specifieke en uitgesproken aandacht voor LHBT+’ers, die te maken hebben met specifieke vormen van discriminatie
 • Specifieke en uitgesproken aandacht voor mensen met een beperking, die te maken hebben met specifieke vormen va discriminatie
 • Aandacht voor het koloniaal heden en verleden van Nederland, op de werkvloer en in het onderwijs
 • Armoedebestrijding in de bijzondere gemeenten en landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Bonaire, St. Eustatius, Saba, Sint Maarten, Aruba, Curaçao)
 • Betere en actievere bescherming van de mensenrechten in de bijzondere gemeenten en landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden
 • Bescherming en uitbreiding van het recht op vrij verkeer van personen
 • Volledige decriminalisering van sekswerk, erkenning van sekswerk als arbeid
 • Bescherming van sekswerkers tegen discriminatie door gemeenten, politie, verzekeringen, banken enz., en actief beleid op dit gebied

Het manifest wordt ondersteund door de volgende personen en organisaties:

Internationale Socialisten
Vrouwenplaza
Mad Mothers NL
Heidi Dorudi
21 Maart Comité
Women on Waves
Miriyam Aouragh
Artikel1
Doetank PEER

Ook steunen? Stuur een mailtje naar thefeministclub @ autistici . org

Feminist Manifesto to Improve the Labour Market

In the fall of 2016 The Feminist Club organized a discussion night on the Dutch labour market. At this meeting, we decided it was time to take action, so we wrote a Feminist Manifesto.

As many of our members do not read Dutch, we are happy to provide an English summary here:

The Manifesto consists of six main topics, which can be seen in the infographic below:

We demand the following:

 • The right to accessible and affordable abortion and contraceptives
 • The abolition of discrimination towards pregnant and breastfeeding individuals
 • Well-balanced parental leave for both parents
 • Affordable and good childcare for all
 • The closing of the wage gap
 • That so-called women’s work (e.g. education and health care) will be re-evaluated
 • That institutes, organisations and companies are stimulated to diversify their employees, especially in high positions. We want more women, people with a migration background, and LGBT+ individuals in high positions.
 • People should be able to wear what they want, we want the ban on face-covering clothing to be reversed
 • Structural and continuous attention for sexual intimidation and sexual violence
 • Pro-active policy against Islamophobia and specific attention for the growing violent attacks against Muslims
 • Specific and outspoken condemnation of racism
 • Refugees should be protected and welcomes in our country and on our labour market
 • Specific attention and policy for LGBT+ individuals, who are disadvantaged by specific forms of discrimination
 • Specific attention and policy for people with disabilities and chronic illness, who are disadvantages by specific forms of discrimination
 • Attention for the colonial present and past of The Netherlands, on the labour market and in schools
 • Poverty reduction on the islands that have a special relation with the Kingdom of the Netherlands (Bonaire, St. Eustatius, Saba, Sint Maarten, Aruba, Curaçao)
 • Better and more active protection of the human rights of people living on these islands
 • Protection and extension of the right of free movement of persons
 • Full decriminalization of sex work, and the recognition of sex work as labour
 • Protection of sex workers against discrimination by municipalities, police, insurance companies, banks etc., and active policy to prevent discrimination.

The manifesto is supported by the following organisations and individuals:

Internationale Socialisten
Vrouwenplaza
Mad Mothers NL
Heidi Dorudi
21 Maart Comité
Women on Waves
Miriyam Aouragh
Artikel1
Doetank PEER

Do you also want to support the manifesto? Send an e-mail to: thefeministclub @ autistici . org