stemadvies

(Jump down for English)

De Tweede Kamer verkiezingen komen snel naderbij. Overal wordt veel over politiek gepraat, er worden veel goedbedoelde adviezen gegeven. The Feminist Club wil daar graag aan bijdragen. Dat doen we op twee manieren:

  1. We hebben ons manifest naast de verkiezingsprogramma’s gelegd van verschillende politieke partijen. Hieruit volgt het stemadvies dat hieronder te zien is.
  2. We delen hier graag een opsomming van alle goede adviezen die online al te vinden zijn. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er zijn verschillende goede stemwijzers die je kunnen helpen bij het maken van een goede keuze.

Ons Advies

Benieuwd hoe we zijn gekomen tot de scores die hier te zien zijn? Download het pdf-bestand met onze argumentatie: Stemadvies
Spring naar een afbeelding voor mensen met kleurenblindheid

LHBT+ Rechten

Wij werden erop gewezen dat LHBT+ rechten in onze infographic niet zichtbaar zijn. We hebben absoluut  de rechten van LHBT+’ers meegenomen in ons advies, maar helaas heeft dit zich niet voldoende vertaald in de infographic. Dit vinden we erg jammer. We hebben daarom een blogpost hierover geschreven en willen op deze pagina  specifiek aandacht besteden aan dit onderwerp.

We willen iedereen graag oproepen om te stemmen op een partij die opkomt voor de rechten van LHBT+ ‘ers. Op 7 maart hebben acht partijen het Regenboog Stembusakkoord getekend. Dit akkoord is een initiatief van het COC en bevat de volgende 8 beloften:

  1. Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd
  2. Er komt een meerouderschapswet
  3. Het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand
  4. Er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen
  5. Geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft
  6. De situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd
  7. Er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd
  8. De steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen wordt voortgezet

De volgende partijen hebben dit akkoord ondertekend: VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SP, Artikel1, 50PLUS, Partij voor de Dieren. De volgende partijen waren uitgenodigd om dit akkoord te ondertekenen, maar hebben dit geweigerd: PVV, Denk, CDA, SGP, ChristenUnie.

Verder wijzen we je graag op de zeer informatieve site Gayvote, waarop bijvoorbeeld de partijstandpunten over LHBT+’ers kunnen worden gelezen en het stemgedrag kan worden bekeken.  

Republiek Allochtonië heeft een blogpost gemaakt over discriminatie en racisme, waarin partijen ook zijn geanalyseerd op hun standpunten rond LHBT+ discriminatie.


Ons stemadvies is tot stand gekomen met dank aan:

Advies van anderen

Een overzicht van het grote aantal stemwijzers en adviesorganen voor de aankomende verkiezingen. We hebben niet álle stemwijzers opgenomen (het zijn er nogal wat), maar als je vindt dat er nog eentje mist, laat het vooral weten!

Wellicht weegt niet elk onderwerp even zwaar voor je, daarom hebben we de wijzers opgedeeld in specifieke kopjes.

Algemeen

Een goede plek om te beginnen is het kieskompas. Deze wijzer geeft stellingen over uiteenlopende onderwerpen. Uiteindelijk wordt je geplaatst in het politieke veld en kan je bekijken hoe dichtbij je bij verschillende partijen staat. Andere algemene wijzers zijn de stemwijzer en de stemmentracker. Ook deze geven een algemeen advies. Hierbij moet opgemerkt worden dat je privacy niet gewaarborgd wordt door deze laatste wijzers (lees hier meer daarover). Hoe dat precies zit met alle onderstaande wijzers, weten wij niet precies. Goed om in het achterhoofd te houden!
Op de website Partijgedrag kun je zelf onderwerpen selecteren die je belangrijk vindt en dan bekijken hoe de verschillende partijen hebben gestemd in de afgelopen jaren. Dit zegt regelmatig meer dan het verkiezingsprogramma van een partij. Op Wat Stemt het Kabinet kun je dit ook bekijken, maar deze site is iets minder overzichtelijk.
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft de verkiezingsprogramma’s van een groot aantal partijen onderzocht op hoe hun plannen de rechtstaat zullen beïnvloeden. Veel plannen van partijen zijn in strijd met de Rechtstaat. Via deze link is de rapportage van de orde te lezen.

Seks, gender, feminisme

De Politieke Sekswijzer – een stemwijzer gericht op reproductieve en seksuele rechten in binnen en buitenland. Deze wijzer is ontwikkeld door belangrijke organisaties, zoals Rutgers en het Aidsfonds.

Stembusakkoord Seksueel Ongewenst Gedrag – Alle zittende partijen werd gevraagd een stembusakkoord te ondertekenen om seksueel ongewenst gedrag tegen te gaan. Het akkoord werd getekend door Groenlinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS. CDA, Christenunie, SGP en VVD hebben dit geweigerd. PVV en Denk zijn niet op de uitnodiging ingegaan.

Islamitische Meetlat – deze meetlat laat zien hoe partijen zich inzetten tegen discriminatie en moslimhaat, voor vrijheid van godsdienst en of de partijen verbindend vermogen hebben. Artikel 1, D66 en Groenlinks scoren het hoogst op deze meetlat, SGP en PVV het laagst.

Feministische Stemwijzer – onder de noemer ‘feministische stemwijzer’ publiceert online feministisch platform Vileine interviews met politici. Deze artikelen geven geen rechttoe rechtaan stemadvies, maar wel meer inzicht in wat partijen willen.

Stem op een vrouw – op deze website wordt uitgelegd hoe je ervoor kan zorgen dat de Tweede Kamer na de volgende verkiezingen er diverser uit zal zien. Deze site geeft geen inhoudelijk stemadvies, maar is zeker het bekijken waard wanneer je wil stemmen voor een meer diverse Tweede Kamer.

Gayvote – wij vinden de rechten van LHBT+’ers erg belangrijk, en daar zijn we gelukkig niet de enigen in. Op Gayvote kun je veel informatie vinden over hoe politieke partijen met deze rechten omgaan. En je kan er bijvoorbeeld zien dat er momenteel 5 transpersonen verkiesbaar zijn. Belangrijke informatie!

WOMEN INC – roept op om te stemmen voor #gendergelijkheid. WOMEN INC vergelijkt partijen op thema’s als inclusieve media, gendersensitieve zorg en vaderschapsverlof.

Platform Gehandicapten – Platform Gehandicapten Zuid-Oost (PGZO) heeft de verkiezingsprogramma’s bestudeerd op standpunten rond het leven met een beperking.

Fair, groen, dieren en duurzaam

Fair-kiezingswijzer – in deze wijzer worden verschillende onderwerpen besproken die fair zouden moeten zijn. Van 11 verschillende partijen wordt met kleuren aangegeven hoe zij scoren op thema’s als handel, klimaat en eerlijk werk.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – de 11 grootste politieke partijen worden langs een meetlat gelegd om te zien hoe zij zich willen inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dierenkieswijzer – de dierencoalitie verzorgt bij de verkiezingen altijd een dierenkieswijzer.

Groen kieskompas – dit kompas bevat stellingen over natuur en milieu en is ontwikkeld door organisaties als GreenPeace, Milieudefensie en het WNF.

Voor specifieke groepen

Er zijn steeds meer stemwijzers die zich richten op een specifieke groep. Hier een opsomming van een aantal van die wijzers:

Jongeren Kieswijzer – 20 stellingen die specifieke gericht zijn op jongeren, met vijf hoofdthema’s: onderwijs, inclusiviteit, zorg, arbeid en zorg.

Ouders – met 17 stellingen over onderwijs, opvang en opvoeding, richt deze wijzer zich op ouders.

 

Andere thema’s

Werk – dit kompas bevat stellingen over werk, zoals stellingen over werkloosheid, arbeidsdiscriminatie en het basisinkomen.

Cannabis – als cannabis een belangrijk thema voor je is in de aankomende verkiezingen, dan kan deze website je informeren over welke partij het beste bij je past.

Privacy – nu 1984 van Orwell langzaamaan werkelijkheid lijkt te worden, is het een goed moment om te kiezen voor een partij die privacy belangrijk vindt. Via deze wijzer kom je erachter welke partijen dat zijn.

Moreel en ethisch – deze wijzer richt zich puur op moeilijke ethische kwesties als stervenshulp, embryoselectie en vluchtelingenopvang.

Fiscaal – voor ondernemers en ZZP’ers van belang: hoe gaan de partijen het fiscaal doen?

GGZ – geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg zijn belangrijk, deze wijzer richt zich puur op thema’s de hiermee te maken hebben. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het eigen risico en aan stigmatisering.

Election advice

Our advice

We have compared our manifesto  to the election programs of 13 political parties that are in the running for the elections of 2017. Our manifesto consists of 6 main topics, on which we’ve scored these parties. In the infographic below you can see how the parties did.

Our election advice is based on a comparison of our manifesto and the election programs of the 13 parties. An English summary of our manifesto can be seen below.

The Feminist Club would like to thank for their help:

Afbeelding voor mensen met kleurenblindheid